Expertise
Technisch   Organisatorisch Branche overstijgend

  Het vermogen om te verbinden...

Binnen ons team van ‘integratie specialisten’ is de belangrijkste competentie het vermogen om te verbinden; het creëren van verbindingen van machine naar machine, van maatwerk naar standaard pakket, van mens naar machine en van organisatie naar organisatie. Verbinden op de juiste manier zorgt voor efficiëntie, lagere kosten en hogere kwaliteit.

De integratiespecialist onderscheidt zich van een traditionele programmeur door de interesse in de denkwijze van anderen en het vermogen om zich daarin te verplaatsen. Dit is een voorwaarde om de verbinding te kunnen maken of het nu gaat om mensen, organisaties of complexe technische systemen.

Uitdagingen op het gebied van verbinden hebben ons team een schat aan kennis en ervaring opgeleverd in tal van bedrijfstakken en sectoren. Hiermee hebben we door de jaren heen een eigen werkwijze ontwikkeld die we met diverse commerciële en open source producten ondersteunen.

Wij verbinden in, maar vooral ook tussen, de volgende sectoren:

Energie   Overheid   Zorg   Onderwijs   Industrie   Financieel   Luchtvaart  


  Actuele thema's

één digitale Overheid

De overheid wil burgers en bedrijven beter van dienst zijn. Snel, op het moment én de wijze waarop dit hen het beste uitkomt. De overheid digitaliseert daarom haar dienstverlening en wordt de komende jaren compacter en efficiënter. Ook gaan de verschillende overheidsinstellingen beter samenwerken. Dit levert betere service en meer gemak voor burgers en bedrijven op tijdens het 'zakendoen' met de overheid. lees meer

Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ en Werk en inkomen

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid lees meer


  Leveranciers
  Producten en technologie