Over Ons  
Ontstaan   Cultuur
 ketenpartners

 De full-service specialist in ketenintegratie

H2 | hydrogenic is de full-service IT-specialist op het gebied van ketenintegratie en ‘business process management’ (BPM). Wij zijn eind 2006 gestart met softwareontwikkeling en een paar machines op twee kratjes cola. Inmiddels hebben wij een groot aantal technische verbindingen gerealiseerd bij toonaangevende organisaties. Deze worden bediend vanuit een datacenter met moderne faciliteiten zoals geautomatiseerd proactief beheer.

Ons team beschikt over een grote dosis kennis en ervaring. Inmiddels hebben wij bewezen de concurrentie met de grote softwarehuizen aan te kunnen.

Het is een feit dat onze mensen met plezier bij ons werken. Naast het team van vaste medewerkers, werken we met een poule van circa 50 hooggekwalificeerde zzp’ers die- waar nodig- bijspringen en te allen tijde beschikbaar zijn om specifieke kennis met ons uit te wisselen.

 Passende technologie op basis van open standaarden

We verzorgen voor de klant de gehele implementatie. Afhankelijk van de gekozen richting, selecteren we passende en betrouwbare producten uit de markt en waar nodig vullen we deze aan met maatwerk koppelvlakken uit onze geautomatiseerde ontwikkelstraat. Uitgangspunt is dat er altijd gewerkt wordt op basis van open standaarden met optimaal gebruik van bestaande componenten. We verbinden ons graag op basis van samenwerking en niet op basis van technische noodzakelijkheid ('vendor lock-in').

 Onafhankelijk

Omdat wij geen formele partnerschappen met leveranciers hebben en geen provisies of “kick-back fees” accepteren voor geïmplementeerde producten, kunnen we volledig objectief adviseren. Bovendien bieden we naast een commercieel ondersteunde oplossing ook altijd een open-source alternatief die wordt ondersteund door de ‘community’. We houden bij onze aanbiedingen rekening met de beschikbare kennis in een organisatie en bieden aanvullende opleidingsmogelijkheden aan.

 Compacte organisatie

We hebben geen programma-managers, projectmanagers, business- of technische projectleiders, maar we zijn een multidisciplinair team, waarbinnen iedereen bij toerbeurt dient als aanspreekpunt voor coördinatie en voortgang. Voor iedere medewerker is altijd een vervanger beschikbaar omdat we met meerdere mensen aan een oplossing werken. De klant heeft daardoor direct toegang tot de gewenste expertise en omdat we met meerdere mensen aan een oplossing werken is er altijd een vervanger beschikbaar.

 Onze ketenpartners

Bedrijven en instellingen zien steeds vaker de voordelen van vergaande samenwerking. De ondersteuning van ketenintegratie met behulp van software is daarbij onvermijdelijk. Onze keten wordt hierdoor langer en de uitdagingen rondom beheer nemen verder toe. We verbinden bedrijven en omdat deze verbindingen langdurig zijn, noemen we onze klanten "ketenpartners".

Beide zijden van een verbinding zijn aan verandering onderhevig. Op organisatorisch vlak, maar sneller nog op technisch vlak. De techniek moet regelmatig worden bijgewerkt doordat er bijvoorbeeld een beveiligingsrisico wordt gelopen. Bij het bijwerken van software mag de betrouwbaarheid niet in het geding komen. Om deze risico's beheersbaar te maken en de relatie tussen de organisaties niet op de proef te stellen is een proactieve begeleiding belangrijk.