Producten
Onderscheidend  
Innovatief Ondersteunend

Totaaloplossingen


H2 | ovodav 2014 integraal dienstverleningspakket voor de overheid met integratie voor alle beschikbare basisregistraties

H2 | zorgregisseur ketenregiseur t.b.v. de levering van zorgdiensten en middelen in het kader van de AWBZ, de WMO of de ZVW

H2 | productDB centraal masterdata gegevensplatform voor producteigenschappen en assortimenten in de cloud of on siteOndersteunende componenten


H2 | ketenmonitor kwaliteitshulpmiddel voor gegevensuitwisseleling en organisatieoverstijgende SLA bewaking

H2 | verwijsindex slimme gegevensrouteringsmodule voor gedistribueerde omgevingen

H2 | histolog integraal historisch inzicht in governance van complexe gedistribueerde omgevingen

H2 | factuurcontrole bulkcontrole van e-facturen middels beslisbomen

H2 | postkamer Alle inkomende stukken centraal in ontvangst nemen, indexeren, bevestigen, delegeren en archiveren

H2 | uitgaande stukken opmaakmodule die gegevens, kanaal en huisstijl combineertKoppelvlakken en adapters

Op dit moment wordt door ons ontwikkelteam volop gewerkt aan adapters voor onderstaande basisregistraties. Veel van de door het "operatie NUP" onderkende bouwstenen zijn momenteel in ontwikkeling. Een demo-omgeving is echter bij ons al wel beschikbaar om een live indruk te geven van alle mogelijke gegevensstromen.


  BRP Basisregistratie Personen (GBA + RNI)

  BRV Basisregistratie Voertuigen (Rijksdienst voor het wegverkeer)

  NHR Nederlands Handelsregister (Kamer van koophandel)

  BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

  BRI Basisregistratie Inkomen

  BLAU Basisregistratie Lonen Arbeids- en Uikeringsverhoudingen

  BRO Basisregistratie Ondergrond

  BRT Basisregistratie Topografie

  BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

  BRK Basisregistratie Kadaster

  WOZ Basisregistratie Wet onroerend zaak

  Samenwerkende Catalogi Verwijsindex voor diensten en producten